450.000 uur audiovisuele geschiedenis gered voor de toekomst

23 MAART 2015, HILVERSUM
Samenvatting
In het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid wordt vandaag het nationale digitaliseringsprogramma ‘Beelden voor de Toekomst’ officieel afgesloten. Gedurende zeven jaar hebben Beeld en Geluid, EYE Filmmuseum, Nationaal Archief en Kennisland 110 duizend uur video, 30 duizend uur film, zo’n 300 duizend uur audio en bijna 2,5 miljoen foto’s geconserveerd en gedigitaliseerd. Deze miljoeneninvestering heeft ertoe bijgedragen dat het belangrijkste deel van de vaderlandse geschiedenis, uitgedrukt in beeld en geluid, behouden is gebleven voor historici en wetenschappers, voor creatief hergebruik, voor onderwijs en het brede publiek.

Het materiaal dat nu voor een groot deel is veiliggesteld voor de toekomst gaat terug tot ver in de vorige eeuw. Het gaat om de vroegste Nederlandse radio, cinema, fotografie, en de televisie-uitzendingen uit de tweede helft van de vorige eeuw. Televisie-iconen als Swiebertje, de documentaires van Bert Haanstra en de foto’s van Alexandrine Tinne maken hier onder andere deel van uit.

Zeven jaar lang hebben honderden mensen gewerkt om dit doel te bereiken. Van de bunkers met nitraatfilm in de duinen van Overveen en Scheveningen tot de digitaliseringsstraten voor video, audio, film en fotografie in Hilversum, Amsterdam, en Den Haag.

Gezien de slechte staat en kwetsbaarheid van veel analoog materiaal restte er nog maar weinig tijd om te digitaliseren. De kennis van oude audiovisuele formaten en faciliteiten om de spoelen en banden te kunnen afspelen, zouden over een paar jaar bovendien niet meer beschikbaar of onbetaalbaar zijn. Het gedigitaliseerde materiaal wordt inmiddels hergebruikt in talloze toepassingen, van lesmateriaal en Wikipedia tot apps en diensten voor de creatieve industrie.


Noot voor de redactie

Op 19 maart 2015 berichtte de Volkskrant onterecht dat Beelden voor de Toekomst 25 miljoen euro te duur is uitgevallen. Het ministerie van OCW stelde in 2010 weliswaar 25 miljoen euro beschikbaar, maar dit was onderdeel van het reeds toegekende budget. Met de opheffing van het Fonds Economische Structuurversterking kregen nog lopende FES projecten namelijk van de overheid de garantie op toekomstig budget via de reguliere begrotingen van de verantwoordelijke ministeries.

Download PDF
Download PDF
Over Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Beeld en Geluid is het toonaangevende instituut voor media. Een inspirerende, creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek voor professionals en particulieren; online, in ons museum en soms op locatie. We zijn een van de grootste archieven ter wereld en we bewaren diverse soorten media, zoals radio- en televisieprogramma’s, video(games), geschreven pers, politieke prenten, gifjes, websites en objecten. Beeld en Geluid is één van de autoriteiten die objectief het Nederlandse medialandschap in kaart brengt en actuele ontwikkelingen belicht vanuit media-historisch perspectief. Zo laten we zien welke impact media hebben op ieders leven. Dat doen we met een groot aantal partners, zoals creatieve mediamakers, knappe deskundigen, betrokken bedrijven en relevante influencers. Op die manier dragen we samen bij aan een mediawijzere wereld.berichten