Tweede Kamerlid van de VVD Arno Rutte: "Games zijn cultureel erfgoed"

Beeld en Geluid zet archiveren videogames op de nationale agenda

16 SEPTEMBER 2014, HILVERSUM
Samenvatting
Hilversum - Een panel van experts, politici en ontwikkelaars besprak vanmiddag bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de zin en onzin van het duurzaam bewaren van videogames en de rol van erfgoedinstellingen. Beeld en Geluid zet het onderwerp op de nationale agenda, om te voorkomen dat videogames verloren gaan. Panellid en Tweede Kamerlid van de VVD Arno Rutte onderstreept het belang om videogames als cultureel erfgoed te beschouwen: "Als we games niet archiveren, slaan we een gat in de geschiedenis. De vraag is alleen hoe we gaan selecteren, wat we bewaren en wie dat gaat doen."

Het is niet vanzelfsprekend dat games van nu over 10 of 20 jaar nog afspeelbaar zijn. Computer hardware en randapparatuur verouderen, digitale bestanden zijn niet meer beschikbaar en formaten niet langer leesbaar. Maar vooral het non-lineaire karakter en de verschuiving van offline naar online maken de duurzame archivering van games een uiterst specialistische opgave. Beeld en Geluid heeft deze expertise in huis, mede dankzij de technologische investeringen voor het behoud van de Nederlandse audiovisuele collectie. Het instituut neemt daarom in 2015 het initiatief tot de ontwikkeling van een nationale agenda voor duurzame archivering van videogames.Meer dan 9 miljoen Nederlanders spelen wel eens games. Onder jongeren staat gamen, naast internetten en tv-kijken, in de top drie van vrijetijdsbesteding. Games is in Nederland een snel groeiende industrie. In 2013 telden we 275 geregistreerde bedrijven en een jaaromzet van 257 miljoen euro. Mede door het gebruik binnen het onderwijs, instructie en beroepstraining zijn games voor een groot deel van de Nederlandse bevolking inmiddels een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven.

Contactpersonen
Download PDF
Download PDF
Over Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Beeld en Geluid is het instituut voor mediacultuur; een inspirerende, creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek voor zowel particulieren als professionals. Het instituut duidt actuele ontwikkelingen rondom mens, media en maatschappij vanuit mediahistorisch perspectief. Dat doet het vanuit zijn collectie, als mediamuseum, als kennisinstituut en als onderwijspartner. Beeld en Geluid laat zien hoe media zich hebben ontwikkeld in de (recente) geschiedenis, volgt actuele ontwikkelingen en reageert op nieuwe mediafenomenen. Zo levert het instituut een relevante bijdrage aan een open mediacultuur die hoort bij een vrije samenleving.berichten