DIGITALE COLLECTIE BRENGT NEDERLANDSE ERFGOEDMETADATA SAMEN

28 JUNI 2012, HILVERSUM
Samenvatting
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Digitaal Erfgoed Nederland werken samen in het project 'Digitale Collectie' aan de nationale ontsluiting van metadata van miljoenen digitale erfgoedobjecten. Dit driejarig project wordt vandaag officieel gelanceerd. Doel is de aanwezigheid van het Nederlandse erfgoed op de Europese erfgoedportal Europeana te vergroten.

Persbericht, 28 juni 2012


DIGITALE COLLECTIE BRENGT NEDERLANDSE ERFGOEDMETADATA SAMEN


Hilversum –  Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Digitaal Erfgoed Nederland werken samen in het project  'Digitale Collectie' aan de nationale ontsluiting van metadata van miljoenen digitale erfgoedobjecten. Dit driejarig project wordt vandaag officieel gelanceerd tijdens een bijeenkomst in het GeldMuseum in Utrecht.

Doel is de aanwezigheid van het Nederlandse erfgoed op de Europese erfgoedportal Europeana te vergroten. Op dit moment biedt Europeana toegang tot ruim twintig miljoen objecten uit honderden collecties, een aantal dat door nationale initiatieven als ‘Digitale Collectie’ verder zal groeien.

Voor de verschillende erfgoeddomeinen zijn zogeheten ‘aggregatoren’ aangewezen die voor de instellingen binnen dat domein de makkelijkste route zijn om de collectie te laten ontsluiten. Aggregatoren vervullen de rol van digitale knooppunten voor informatie en links naar digitale objecten. De vier aggregatoren zijn de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij zijn verantwoordelijk voor de aggregatie van metadata uit verschillende erfgoeddomeinen. Deze worden samengebracht in een centrale index die binnenkort toegankelijk is via de website www.digitalecollectie.nl. Digitaal Erfgoed Nederland is vanuit haar rol als kennis- en expertisepartner betrokken bij het project. 

De nationale aggregator verschaft een standaard voor de aansluiting van digitale erfgoedcollecties op (inter)nationale diensten en voorzieningen. Het project zorgt ervoor dat de verspreide digitale collecties op één punt samenkomen, en vervolgens weer gebruikt kunnen worden in diverse toepassingen, door erfgoedinstellingen en Europeana, maar ook door andere (her)gebruikers. Zo kunnen de metadata de basis vormen voor innovatieve toepassingen binnen virtuele tentoonstellingen, wetenschappelijk onderzoek, digitale leermiddelen en toeristische applicaties.   

Het project bouwt voort op de techniek en kennis die is opgebouwd in eerdere projecten als Nederlands Erfgoed Digitaal, Digitaliseren met Beleid en Beelden voor de Toekomst. Het project Digitale Collectie wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Over Europeana
De erfgoedportal Europeana vertelt het verhaal van Europa. Bezoekers kunnen hier de rijkdom van het Europese verleden en heden ontdekken. Culturele en wetenschappelijke bronnen zijn via de portal online toegankelijk. Europeana is sinds de start in 2008 uitgegroeid tot een levendig Europees netwerk. De portal geeft toegang tot meer dan twintig miljoen gedigitaliseerde boeken, foto’s, films, schilderijen en muziek. Meer dan 1.500 instellingen in Europa doen mee.

________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie.

Kijk voor meer informatie over de Digitale Collectie op www.digitalecollectie.nl of neem contact op met projectsecretaris Evelien Wolda, T 035 6771950 of E ewolda@beeldengeluid.nl


Afbeeldingen
Over Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Beeld en Geluid is het toonaangevende instituut voor media. Een inspirerende, creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek voor professionals en particulieren; online, in ons museum en soms op locatie. We zijn een van de grootste archieven ter wereld en we bewaren diverse soorten media, zoals radio- en televisieprogramma’s, video(games), geschreven pers, politieke prenten, gifjes, websites en objecten. Beeld en Geluid is één van de autoriteiten die objectief het Nederlandse medialandschap in kaart brengt en actuele ontwikkelingen belicht vanuit media-historisch perspectief. Zo laten we zien welke impact media hebben op ieders leven. Dat doen we met een groot aantal partners, zoals creatieve mediamakers, knappe deskundigen, betrokken bedrijven en relevante influencers. Op die manier dragen we samen bij aan een mediawijzere wereld.berichten