Een eeuw van beeld en geluid

Cultuurgeschiedenis van radio en televisie in Nederland

25 JUNI 2012, HILVERSUM
Samenvatting
Marjan Hammersma, directeur-generaal Cultuur en Media bij het minsterie van Onderwijs, Cultuur en Media, ontving vandaag uit handen van Jan Müller, algemeen directeur van Beeld en Geluid, het eerste exemplaar van Een eeuw van beeld en geluid; cultuurgeschiedenis van radio en televisie in Nederland. Deze uitgave, onder redactie van mediahistorici Bert Hogenkamp, Sonja de Leeuw en Huub Wijfjes, plaatst de Nederlandse radio en televisie van de twintigste eeuw in een cultuurmaatschappelijke context.
De twintigste eeuw was een eeuw vol beeld en geluid. Niet alleen hoorde men geluiden die nog nooit waren gehoord, maar het gebeurde via de radio ook op ongekende schaal. Televisie voegde daar nog eens een enorme hoeveelheid bewegend beeld aan toe. Een eeuw beeld en geluid beantwoordt de vraag wat de invloed is geweest van die audiovisuele vloedgolf, op het gedrag van mensen, op hun denken en gevoel. En wat betekenen technologische doorbraken als internet en de digitale media?

Aan de hand van concrete programma’s biedt Een eeuw van beeld en geluid een cultuur- en stijlgeschiedenis van radio en televisie in Nederland. Deze media worden onderzocht in een netwerk van maatschappelijke, politieke, technologische, industriële en culturele verbanden. Het boek wil een impuls geven aan een empirische bestudering van het verleden van radio en televisie, bijvoorbeeld  de lange termijnontwikkeling van genres zoals het praatprogramma, het nieuwsjournaal, het interview, de comedy, het sportprogramma en de jeugdprogrammering.

Naast bijdragen van de redactie bevat de publicatie bijdragen van Andreas Fickers (Universiteit Maastricht) en Eggo Müller (Universiteit Utrecht). De publicatie is een initiatief ven het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het is mede mogelijk gemaakt door het digitaliseringsproject Beelden voor de toekomst en door een bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds. De publicatie is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen Beeld en Geluid en vijf universiteiten: Universiteit van Amsterdam, Universiteit Maastricht, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen. Deze samenwerking in onderzoek naar mediageschiedenis is inmiddels vastgelegd in een convenant.

Een eeuw van Beeld en Geluid is verkrijgbaar in de boekhandel en de webshop van Beeld en Geluid: webshop.beeldengeluid.nl  
Prijs: € 39,95
ISBN 978 90 77 80613 5

Afbeeldingen
Contactpersonen
Over Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het media-archief van Nederland en de grootste van zijn soort in Europa. Het Instituut speelt een toonaangevende rol op het gebied van beheer en toegankelijk maken van het Nederlandse media-erfgoed. Het gebouw op het Media Park in Hilversum herbergt een dagelijks groeiende collectie van radio, televisie, film, foto’s, muziek, documentaires, nieuwe media, games en internetcultuur. Deze collecties geven een uniek beeld van de geschiedenis van Nederland van de afgelopen honderd jaar en van de ontwikkeling van de audiovisuele media in het bijzonder. Beeld en Geluid is toegewijd om de unieke collectie en de kennis daarover breed toegankelijk te maken voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder mediaprofessionals, de creatieve sector, het onderwijs en het algemeen publiek. Door middel van onderzoek en innovatie heeft het instituut zich ontwikkeld tot een brede culturele instelling die met de opgebouwde kennis en infrastructuur een centrale functie inneemt binnen de archief- en mediasector in binnen- en buitenland. Beeld en Geluid ontvangt een structurele Rijksbijdrage op grond van de Mediawet.


The Netherlands Institute for Sound and Vision is an important player when it comes to management and accessibility of Dutch audiovisual heritage. The special building on the Media Park in Hilversum stores a daily growing collection of over 1.000.000 hours of radio, television, film, pictures and music. Sound and Vision is committed to make this unique collection and the knowledge about it widely accessible for diverse audiences, including media professionals, the creative sector, education and the general audience. Through research and innovation, the institute has developed into a broad cultural institution that, with its accumulated knowledge and infrastructure, occupies a central position within the archive and media branch.