Een eeuw van beeld en geluid

Cultuurgeschiedenis van radio en televisie in Nederland

25 JUNI 2012, HILVERSUM
Samenvatting
Marjan Hammersma, directeur-generaal Cultuur en Media bij het minsterie van Onderwijs, Cultuur en Media, ontving vandaag uit handen van Jan Müller, algemeen directeur van Beeld en Geluid, het eerste exemplaar van Een eeuw van beeld en geluid; cultuurgeschiedenis van radio en televisie in Nederland. Deze uitgave, onder redactie van mediahistorici Bert Hogenkamp, Sonja de Leeuw en Huub Wijfjes, plaatst de Nederlandse radio en televisie van de twintigste eeuw in een cultuurmaatschappelijke context.
De twintigste eeuw was een eeuw vol beeld en geluid. Niet alleen hoorde men geluiden die nog nooit waren gehoord, maar het gebeurde via de radio ook op ongekende schaal. Televisie voegde daar nog eens een enorme hoeveelheid bewegend beeld aan toe. Een eeuw beeld en geluid beantwoordt de vraag wat de invloed is geweest van die audiovisuele vloedgolf, op het gedrag van mensen, op hun denken en gevoel. En wat betekenen technologische doorbraken als internet en de digitale media?

Aan de hand van concrete programma’s biedt Een eeuw van beeld en geluid een cultuur- en stijlgeschiedenis van radio en televisie in Nederland. Deze media worden onderzocht in een netwerk van maatschappelijke, politieke, technologische, industriële en culturele verbanden. Het boek wil een impuls geven aan een empirische bestudering van het verleden van radio en televisie, bijvoorbeeld  de lange termijnontwikkeling van genres zoals het praatprogramma, het nieuwsjournaal, het interview, de comedy, het sportprogramma en de jeugdprogrammering.

Naast bijdragen van de redactie bevat de publicatie bijdragen van Andreas Fickers (Universiteit Maastricht) en Eggo Müller (Universiteit Utrecht). De publicatie is een initiatief ven het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het is mede mogelijk gemaakt door het digitaliseringsproject Beelden voor de toekomst en door een bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds. De publicatie is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen Beeld en Geluid en vijf universiteiten: Universiteit van Amsterdam, Universiteit Maastricht, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen. Deze samenwerking in onderzoek naar mediageschiedenis is inmiddels vastgelegd in een convenant.

Een eeuw van Beeld en Geluid is verkrijgbaar in de boekhandel en de webshop van Beeld en Geluid: webshop.beeldengeluid.nl  
Prijs: € 39,95
ISBN 978 90 77 80613 5

Afbeeldingen
Contactpersonen
Over Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Beeld en Geluid is het instituut voor mediacultuur; een inspirerende, creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek voor zowel particulieren als professionals. Het instituut duidt actuele ontwikkelingen rondom mens, media en maatschappij vanuit mediahistorisch perspectief. Dat doet het vanuit zijn collectie, als mediamuseum, als kennisinstituut en als onderwijspartner. Beeld en Geluid laat zien hoe media zich hebben ontwikkeld in de (recente) geschiedenis, volgt actuele ontwikkelingen en reageert op nieuwe mediafenomenen. Zo levert het instituut een relevante bijdrage aan een open mediacultuur die hoort bij een vrije samenleving.berichten