Beeld en Geluid opent collectie voor onderzoek

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid stelt audiovisuele bronnen ter beschikking voor de Geesteswetenschappen via het Nederlandse infrastructuur programma CLARIN.

06 MAART 2012, HILVERSUM, NEDERLAND
Samenvatting
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid stelt audiovisuele bronnen ter beschikking voor de Geesteswetenschappen via het Nederlandse infrastructuur programma CLARIN. Het doel van dit programma is het ontwikkelen van nieuwe en ondersteunen van bestaande initiatieven voor e-science binnen de geesteswetenschappen. Op 6 maart vindt in Hilversum de kick-off plaats van 13 nieuwe, door de CLARIN ondersteunde projecten.
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid stelt audiovisuele bronnen ter beschikking voor de Geesteswetenschappen via het Nederlandse infrastructuur programma CLARIN. Het doel van dit programma is het ontwikkelen van nieuwe en ondersteunen van bestaande initiatieven voor e-science binnen de geesteswetenschappen. Op 6 maart vindt in Hilversum de kick-off plaats van 13 nieuwe, door de CLARIN ondersteunde projecten.

CLARIN-NL bouwt, als onderdeel van het Europese initiatief CLARIN-EU, aan de ontwikkeling van een duurzame Europese digitale infrastructuur voor de sociale en geesteswetenschappen. Deze infrastructuur maakt bronnen, methoden en tools op een gestandaardiseerde wijze beschikbaar voor de onderzoekers. Na de 3-jarige voorbereidende fase van CLARIN-EU is in 2009 CLARIN-NL van start gegaan. Momenteel worden meer dan 30 verschillende projecten onder leiding van CLARIN-NL uitgevoerd.

Met de toenemende kracht van Taal- en Spraaktechnologie wint het audiovisuele domein sterk aan aantrekkingskracht voor onderzoek. Als belangrijke speler in het audiovisuele domein is Beeld en Geluid dan ook gevraagd ook een CLARIN data provider te worden. Beeld en Geluid sluit daartoe haar bestaande online platform, Academia.nl, aan op de infrastructuur van CLARIN-NL. Academia maakt een selectie van de Beeld en Geluid collectie toegankelijk voor het hoger onderwijs. De Academia-dienst bevat meer dan 58.000 fragmenten en uitzendingen en is toegankelijk voor een breed scala aan universiteiten en hogescholen in Nederland.

Lees de showcases voor voorbeelden hoe de CLARIN-infrastructuur van pas kan komen bij verschillende soorten onderzoek uit de geesteswetenschappen. 
Citaten
"“Audiovisueel erfgoed vormt een belangrijke bron voor onderzoek in de sociale en de geesteswetenschappen. Denk aan dialecten of taalevolutie bijvoorbeeld, maar ook bij onderzoek naar mediatrends of stedelijke ontwikkeling vormt de collectie van Beeld en Geluid een belangrijke bron. Binnen het digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst wordt geïnvesteerd in het digitaliseren van onze historische collectie. Als CLARIN data provider stelt Beeld en Geluid deze collectie beschikbaar voor de Nederlandse onderzoekers, en maakt zo nieuw onderzoek mogelijk.”" Hans Westerhof, adjunct-directeur bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Afbeeldingen
Contactpersonen
Over Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het media-archief van Nederland en de grootste van zijn soort in Europa. Het Instituut speelt een toonaangevende rol op het gebied van beheer en toegankelijk maken van het Nederlandse media-erfgoed. Het gebouw op het Media Park in Hilversum herbergt een dagelijks groeiende collectie van radio, televisie, film, foto’s, muziek, documentaires, nieuwe media, games en internetcultuur. Deze collecties geven een uniek beeld van de geschiedenis van Nederland van de afgelopen honderd jaar en van de ontwikkeling van de audiovisuele media in het bijzonder. Beeld en Geluid is toegewijd om de unieke collectie en de kennis daarover breed toegankelijk te maken voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder mediaprofessionals, de creatieve sector, het onderwijs en het algemeen publiek. Door middel van onderzoek en innovatie heeft het instituut zich ontwikkeld tot een brede culturele instelling die met de opgebouwde kennis en infrastructuur een centrale functie inneemt binnen de archief- en mediasector in binnen- en buitenland. Beeld en Geluid ontvangt een structurele Rijksbijdrage op grond van de Mediawet.


The Netherlands Institute for Sound and Vision is an important player when it comes to management and accessibility of Dutch audiovisual heritage. The special building on the Media Park in Hilversum stores a daily growing collection of over 1.000.000 hours of radio, television, film, pictures and music. Sound and Vision is committed to make this unique collection and the knowledge about it widely accessible for diverse audiences, including media professionals, the creative sector, education and the general audience. Through research and innovation, the institute has developed into a broad cultural institution that, with its accumulated knowledge and infrastructure, occupies a central position within the archive and media branch.