Dr. Alec Badenoch benoemd tot bijzonder hoogleraar Beeld en Geluid aan de Vrije Universiteit

Dr. Alec Badenoch (1971) bekleedt per 1 januari 2017 de komende vijf jaar een bijzondere leerstoel van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het doel van zijn leerstoel Transnationale Media is om vanuit het nationale audiovisuele erfgoed, beheerd door Beeld en Geluid, netwerken van mensen, programma’s, technologieën en ideeën  over de nationale grenzen heen te onderzoeken. In dit onderzoek  maakt Badenoch onder meer gebruik van een reeks van nieuwe methodes binnen Digital Humanities met als doel het traceren van netwerken en het ontwikkelen van interfaces. Met deze leerstoel hoopt Badenoch verder te kunnen bouwen op eerdere succesvolle onderzoeksprojecten als “Inventing Europe”, en “Radio Garden” in samenwerking met Beeld en Geluid en het HERA-project ‘’Transnational Radio Encounters’’.  

‘’De Beeld en Geluid leerstoel aan de VU biedt me niet alleen de mogelijkheid om in de rijke, multimediale collecties in Hilversum onderzoek te doen, maar ook om nieuwe samenwerkingsvormen te ontwikkelen binnen de VU. Einddoel is om met andere archieven, instituten of bedrijven om belangrijke vraagstukken rondom transnationale processen aan te kaarten.’’

Alec Badenoch

Beeld en Geluid bezit interessante collecties voor transnationaal onderzoek, zoals bijvoorbeeld het archief van de voormalige Wereldomroep. Daarnaast is Beeld en Geluid partner in verschillende internationale projecten zoals EUscreenXL en Europeana Sounds.

“Beeld en Geluid heeft een leerstoel in het leven geroepen om het gebruik van zijn audiovisuele collecties te bevorderen en om een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek aan de Nederlandse universiteiten. Onderzoek kan de toegang tot de collecties verbeteren en opent nieuwe mogelijkheden voor hergebruik van audiovisueel materiaal.“

Johan Oomen, Manager Kennis en innovatie, Beeld en Geluid

Badenoch is naast zijn leerstoel aan de VU ook als cultuurhistoricus van media en techniek werkzaam binnen het departement Media- en Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Aan de Vrije Universiteit is zijn leerstoel verbonden aan de leerstoelgroep Algemene Cultuurwetenschappen binnen de Afdeling Kunst en Cultuur, Geschiedenis en Oudheid en ingebed in het Research Institute for Culture, History and Heritage. Zijn oratie wordt 1 december 2017 verwacht.

Download PDF
Download PDF
Over Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het media-archief van Nederland en de grootste van zijn soort in Europa. Het Instituut speelt een toonaangevende rol op het gebied van beheer en toegankelijk maken van het Nederlandse media-erfgoed. Het gebouw op het Media Park in Hilversum herbergt een dagelijks groeiende collectie van radio, televisie, film, foto’s, muziek, documentaires, nieuwe media, games en internetcultuur. Deze collecties geven een uniek beeld van de geschiedenis van Nederland van de afgelopen honderd jaar en van de ontwikkeling van de audiovisuele media in het bijzonder. Beeld en Geluid is toegewijd om de unieke collectie en de kennis daarover breed toegankelijk te maken voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder mediaprofessionals, de creatieve sector, het onderwijs en het algemeen publiek. Door middel van onderzoek en innovatie heeft het instituut zich ontwikkeld tot een brede culturele instelling die met de opgebouwde kennis en infrastructuur een centrale functie inneemt binnen de archief- en mediasector in binnen- en buitenland. Beeld en Geluid ontvangt een structurele Rijksbijdrage op grond van de Mediawet.


The Netherlands Institute for Sound and Vision is an important player when it comes to management and accessibility of Dutch audiovisual heritage. The special building on the Media Park in Hilversum stores a daily growing collection of over 1.000.000 hours of radio, television, film, pictures and music. Sound and Vision is committed to make this unique collection and the knowledge about it widely accessible for diverse audiences, including media professionals, the creative sector, education and the general audience. Through research and innovation, the institute has developed into a broad cultural institution that, with its accumulated knowledge and infrastructure, occupies a central position within the archive and media branch.

berichten