Sound and Vision first national audiovisual archive in the world to receive the Data Seal of Approval

Sound and Vision is one of the 60 worldwide archives and collections that since this week is allowed to call itself a Trustworthy Digital Repository (TDR). It is the first time that the Data Seal of Approval (DSA) has been awarded to an institute that houses and provides access to a large, living collection of public broadcasting material. No other broadcasting archive in the Netherlands or abroad holds such an internationally recognised mark of approval, signifying full compliance with universally recognised standards and practices.

The DSA certificate shows that Sound and Vision works in a reliable and sustainable manner and manages the complex digital archiving process in a demonstrable way. The organisation's preparations to obtain the certificate have spanned several years and required effort from various departments. This has involved both laying down policy and procedures for the digital sustainability of the audiovisual collections and actually setting up and modifying the systems, processes and working methods.

The list of DSA-certified archives can be found at:

Download PDF
Download PDF
About Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het media-archief van Nederland en de grootste van zijn soort in Europa. Het Instituut speelt een toonaangevende rol op het gebied van beheer en toegankelijk maken van het Nederlandse media-erfgoed. Het gebouw op het Media Park in Hilversum herbergt een dagelijks groeiende collectie van radio, televisie, film, foto’s, muziek, documentaires, nieuwe media, games en internetcultuur. Deze collecties geven een uniek beeld van de geschiedenis van Nederland van de afgelopen honderd jaar en van de ontwikkeling van de audiovisuele media in het bijzonder. Beeld en Geluid is toegewijd om de unieke collectie en de kennis daarover breed toegankelijk te maken voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder mediaprofessionals, de creatieve sector, het onderwijs en het algemeen publiek. Door middel van onderzoek en innovatie heeft het instituut zich ontwikkeld tot een brede culturele instelling die met de opgebouwde kennis en infrastructuur een centrale functie inneemt binnen de archief- en mediasector in binnen- en buitenland. Beeld en Geluid ontvangt een structurele Rijksbijdrage op grond van de Mediawet.


The Netherlands Institute for Sound and Vision is an important player when it comes to management and accessibility of Dutch audiovisual heritage. The special building on the Media Park in Hilversum stores a daily growing collection of over 1.000.000 hours of radio, television, film, pictures and music. Sound and Vision is committed to make this unique collection and the knowledge about it widely accessible for diverse audiences, including media professionals, the creative sector, education and the general audience. Through research and innovation, the institute has developed into a broad cultural institution that, with its accumulated knowledge and infrastructure, occupies a central position within the archive and media branch.